Nieuws

Frankrijk en… zo gans Europa

15 februari 2016

De vennootschap Fiberbroker werd opgericht bij notariële acte te Genk op 25 februari 2016. Als maatschappelijke zetel kozen we voor het Thor Park, te Genk; thuishaven voor startups rond energie en smart cities. Deze locatie stelt ons in staat, gezien zijn centrale ligging in de Euregio, om vlot verbindingen op te bouwen met Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en … zo gans Europa.

Vaste kostprijs

14 februari 2016

Een groot voordeel van ons aanbod is dat U de jaarlijkse kost van uw data- en communicatieverkeer op voorhand kent bij de ondertekening van de overeenkomst en voor de ganse duur van het contract.